Een open plek voor initiatiefrijke en creatieve
mensen die zin hebben in een betere wereld.
Zo iemand als jij dus.

Blog Erica Argelo

Over Erica

Circle of Art
www.circleofart.nl


Bekijk profiel

Hart in actie

De nieuwe economie draait duurzaam door....

Samen zijn we de verandering

Ja samen zijn we de verandering en dit citaat wordt grandioos bevestigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juni jl. SVN Nederland groeit duurzame ondernemers, die bijdragen aan onze economie met pure Hartkracht. Van Ego naar Eco…

Voorafgaand aan de bijeenkomst was ik thuis bezig met de publicatie van een gedicht, waardoor ik tijd enigszins uit het oog verloor. Een beetje aan de late kant vertrek ik van huis, op weg naar de ledenvergadering. Ik kijk ernaar uit, het programma kondigt de Introductie aan van IFF World Game en een hapje eten bij Hotel Lapershoek, 100 meter verderop, ik ben blij betrokken bij dit Social Venture.

Onderweg geen files, in een ronkend tempo kom ik aan bij de geplande bestemming. Bij aankomst zie ik SVN duizendpoot/webredacteur Dieke Sloots uit haar auto stappen, ze heeft aan de voorzijde van het pand de laatste parkeerplek ingenomen en wijst naar de achterzijde van het pand. Pentascope vormt het kloppend Hart van SVN, de prachtige locatie in het Gooi biedt voldoende ruimte rond het monumentale pand. Bij binnenkomst ontmoet ik veel nieuwe gezichten, nieuwe leden maar ook nieuwsgierigen die komen proeven wat SVN doet. Maar liefst 10 nieuwkomers in ons midden, waar we samenkomen voor brainwaves over; hoe systemen te ontwikkelen die bijdragen aan een leefbare habitat. Ofwel het Ego-lozen in ecologisch duurzame economie door het hoofd met Hart en buik te verbinden.

Helaas was bestuursvoorzitter Engbert Breuker geveld door de griep, waardoor we zijn aanwezigheid hebben gemist, Engbert we wensen je een snel herstel. De algemene ledenvergadering is ingeleid door het onbegrensd talent van Theo Dijt. De concept jaarrekening 2014 wordt unaniem aangenomen door de aanwezige entrepreneurs, zij vertrouwen de individuele kracht van de honderdvijf SVN leden die hun talent bijdragen aan de organisatie. En deze talentvolle aanwezigheid kwam goed tot uitdrukking tijdens de inspirerende presentatie van Peter van Luttervelt die de inleiding van Theo voortzette, met een verhaal over de oorsprong van SVN dat in Amerika is begonnen.

SVN lid Gijs van Bilsen bezocht onlangs de bron in Amerika dat ooit is ontstaan door de ideologie van een aantal pioniers over ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. De oorsprong van sociaal ondernemen met als doel; veerkrachtige gemeenschappen waarin jonge startups met grote bedrijven samenwerken voor draagkracht, in duurzaam economische ontwikkelingen. De korte samenvatting van het ontstaan gaf een goede indruk waartoe een samenwerkingsinitiatief kan leiden in het Pentagon van SVN Nederland, de Pentascope in Hilversum.

Vol enthousiasme begint Peter zijn uitleg aan het ‘World System Model’ van het International futures Forum van Tony hodgson (IFF World GAME) met de 12 domeinen, die het hele systeem omvatten en wederkerigheid van relaties tussen domeinen weergeven.

De wereldse complexiteit van globalisering, vraagt ons nieuwe businessmodellen en systeemveranderingen te onwikkelen. Het pakkende verhaal van Peter prikkelt onze aandacht dat uitnodigt de uitdaging aan te gaan met ‘the experience’ om nieuwe waarden te verbinden aan de gemeenschap, waardoor sociale cohesie omvormt tot circulaire economie.

Het ‘World System Model’ beheerst twaalf thema’s dat het spelelement verbindt tot teams, die de belangrijkste zorg van één thema benoemen en samenvatten in een uitdaging. Vervolgens verbinden twee tot drie teams hun thema om paralellen te ontdekken en de uitdaging te verscherpen, ofwel ‘Game Changing’…

Geïnspireerd door het thema beginnen we onze opdracht. De serene zondoorlatende vergaderzaal verandert snel in een bruisende dynamische atmosfeer, waar ieders waarden wordt aangehoord en samengevat op post-it stickertjes om het gezamenlijk gedachtengoed vast te leggen.

Duidelijk betrokken bij de thema’s die ons in de schoot wordt geworpen, zijn de uitkomsten aan belangrijkste uitdagingen kenmerkend voor SVN, balans in de biosfeer. Ofwel Biomimicry, waar natuurlijke intelligentie inspireert tot vormgeving en ecologische oplossingen, de natuur als uitgangspunt voor het ontwerp. Macro ontstaat vanuit micro…

Zoek het in de verleiding in plaats van bewustwording, vond ik een bijzonder mooie opmerking van één van de teamleden. Gewoon ons laten verleiden buiten kaders te denken van wat we al weten. De wereld is en wordt zoals we denken, dit beseffen opent perspectief.

Omwille van tijd en het diner dat op ons wacht in Lapershoek, eindigt deze inspirerende ledenvergadering die ik beslist niet had willen missen. De lange tafel in het restaurant geeft gelegenheid om duurzame gesprekken voort te zetten, wat tot mooie samenwerking kan leiden. Zoals altijd ervaar ik het als gezellig en hartverwarmend, de gesprekken vullen de ruimte en hoewel de zomertemperatuur het een beetje laat afweten, blijft de avond nog lang door de zon verlicht…

Tot slot vraag ik aandacht voor een 24 uurs ontwerp bijeenkomst, de intentie is dit initiatief in het najaar van 2015 te laten plaatsvinden. Wie doet er mee?

  • We zoeken world improving entrepreneurs
  • Maximaal 36 ondernemers/sters (m/v,J/O)
  • Ontwerpen van nieuw sociale ondernemingen
  • Jong en oud ontwerpen en ontwikkelen samen
  • Leren systeemdenken en nieuwe business modellen ontwikkelen
  • Fun & betekenisvol
  •  

De kosten worden beraamd op circa 350 Euro per deelnemer.

Wie wil meedoen, wie weet sponsors en wie wil dit met zijn vorige/volgende generatie doen? Voor vragen en inschrijving kun je mailen naar svn@svnnederland.nl.

Ik ga genieten van de zomer, maar blik er even voorbij met uitkijk op onze jaarlijkse ‘Kampvuurbijeenkomst’ in het groene Hart van Nederland, noteer alvast 3 september in de agenda om ons gezamenlijk vuur te laten vlammen.  Ik verheug me erop!

Ik wens ons allen een lange warme zomer…
Graag tot ziens!
Hartengroet, Erica Argelo