Een open plek voor initiatiefrijke en creatieve
mensen die zin hebben in een betere wereld.
Zo iemand als jij dus.

Blog Ineke Verdoner

Over Ineke

Heart InCompany
www.heartincompany.nl


Bekijk profiel

Bijdragen aan een veranderende wereld door samen te gaan wonen

Beste mede SVN'er,

 

Misschien ben jij al op de hoogte van mijn wens en plan om naar Amersfoort te verhuizen. Of misschien is het nieuw voor jou.

Dan ter info: ik woon in een heerlijk huis in Bitgum, Friesland en omdat de plaats waar dat huis staat om allerlei redenen niet meer past, wil ik graag in het midden van het land gaan wonen. Dankzij het tijdelijk wonen in een huis van vrienden ben ik Amersfoort erg gaan waarderen en heb de plek herkend als the next place to be!

Ik heb me aangemeld bij een paar woongroepen; die zijn allemaal 50+ en het wachten op een plek duurt lang.

En inmiddels, o.a. door de geboorte van mijn kleinzoon, wil ik liever wonen met mensen van alle leeftijden. Ik ben inmiddels wat ouder en soms wijzer en ik geniet ervan het leven met oudere en jongere mensen en kinderen te delen in een lat-constructie, living-apart-together.

Het is mijn verlangen om meer samen te doen; door samen te wonen bij te dragen aan de vele veranderingen die gaande zijn in het Leven op Aarde. 

Woorden als transitie, delen, bewustzijn, de kanteling, samen-organiseren, inspiratie en energie, transformeren, verbinden horen daarbij.  

En daar gaat deze mail over!

Een manier om dingen voor elkaar te krijgen is wensen-mensen-en-gelijkgestemden bij elkaar te brengen.

Dus, misschien ben jij ook bezig met of aan het denken over anders-wonen of herken je de wens te verhuizen naar andere grond. 

Of heb je een tip, woon je in een te groot huis, weet je van andere initiatieven, of rijdt je altijd langs dat lege pand aan dat weggetje en dacht je wel eens ….

Of misschien heb je (veel) geld en zou je dat wel in een dergelijk plan willen investeren?

Ik ga ervan uit dat mensen elkaar nodig hebben, zonder van elkaar afhankelijk te zijn/worden, dat we bijdragen naar vermogen en dat vermogen ook iets anders kan zijn dan geld.  

Dat is één van de wezenlijke veranderingen die gaande zijn; samen-werken en daarbij eigen kracht, deskundigheid, energie en eigen-aardigheid inzetten. 

ik noem dat al heel lang van één plus één elf maken, 1+1=11.

Dat is niet per sé simpel om te doen, hoewel de gedachte dat wel is; ‘gewoon' samen doen. 

Het vraagt echter zelfkennis, toewijding en vooral dat verlangen - en de lol - om te experimenteren, te doen en te laten, geven en nemen en al doende een nieuwe vorm te vinden.

Voor jezelf én als mogelijkheid voor de wereld om ons heen.  

Het vraagt ook investeren van ieder, materieel en immaterieel, vertrouwen en heldere afspraken maken, kortom een tijdje willen bouwen.

Als je dit aanspreekt, of je weet anderen die hierk zin in hebben dan nodig ik je van Harte uit om te reageren.

Ik heb nog geen vast plan, maar stel me voor om met belangstellenden bij elkaar te komen, om kennis te maken met elkaar en ieders verlangen.

Ergens eind augustus, als de vakanties weer bedaard zijn en we een nieuw seizoen in gaan. 

Ik wil dit graag organiseren en daarna kijken hoe verder.

Misschien ten overvloede: stuur deze mail gerust door aan ieder van wie je denkt dat zij/hij belangstelling heeft, eventueel via FB (heb ik niet) of langs andere routes. 

En als wij elkaar nog niet kennen, meer over mij vind je op mijn website, op LinkedIn en Twitter. 

Ik wil op avontuur en hoor graag van je!

 

Mei groetnis,
Ineke Verdoner
 
Heart InCompany
Buro voor Vernieuwing 

De Kline 10
9044 NT Bitgum (Fryslân)The Netherlands
telf +31 (0) 65 271 16 37
www.heartincompany.nl
 
En kijk ook eens op:
http://www.linkedin.com/in/inekeverdoner
http://www.heartincompany.nl/weblog